Những dịch vụ cài đặt mặc định trên Centos 6

1583
centos

(Maychuvn) – Để quản trị Centos được tốt bạn cần biết các dịch vụ đang chạy trên os để chủ động trong việc phát hiện và xử lý lỗi cũng như là virus…

Bài này ngoài việc giới thiệu các dịch vụ được cài đặt mặc định theo Centos 6 minimal, maychuvn sẽ giới thiệu thêm cho bạn đọc về cấu trúc các file hệ thống của Centos/Linux, sẽ giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về các folder/file hệ thống trên Centos.

Nội dung:

  • Cấu trúc file hệ thống
  • Các dịch vụ mặc định trên Centos

Cấu trúc file hệ thống

Cau truc file he thong
Cau truc file he thong

Ý nghĩa các folder:

/root: là thư mục của user root.
/media: thư mục này được dùng để tạo ra các tập tin gắn (loaded) tạm thời được hệ thống tạo ra khi một thiết bị lưu động (removable media) được cắm vào như đĩa CDs, máy ảnh kỹ thuật số…

/mnt: thư mục được dùng để gắn các hệ thống tập tin tạm thời .
/opt: thư mục dùng dể chứa các phần mềm ứng dụng đã được cài đặt thêm.
/lib: thư mục này lưu các thư viện chia sẻ của hệ thống
/boot:  chứa các tập tin cấu hình cho quá trình khởi động hệ thống
/home: thư mục này chứa các thư mục cá nhân của những người có quyền truy cập vào hệ thống.

/usr: thư mục này lưu và chứa các user trên hệ thống.

/tmp: thư mục này lưu lại các tập tin được tạo ra tạm thời .
/var: thư mục này lưu lại tập tin có số liệ luôn biến đổi..

/proc: thư mục lưu các tiến trình đang hoạt động.

/dev: chứa các tập tin các thiết bị của hệ thống
/etc: chứa các tập tin cấu hình của hệ thống, các tập tin lệnh để khởi động các dịch vụ của hệ thống

/sbin: thư mục này lưu lại các tập tin thực thi của hệ thống
/bin: chứa các ứng dụng quan trọng
Trong số các thư mục trên có: /usr và /opt là hai thư mục dùng để chứa các phần mềm và chương trình được cài đặt từ source

Các dịch vụ mặc định trên Centos

Sau khi cài CentOS minimal thì mặc định trên hệ thống sẽ có một số các dịch được kích hoạt mặc định, để xem các dịch vụ này, ta đánh câu lệnh dưới:

chkconfig –list

auditd Có chức năng audit hệ thống
blk-availability Kiểm tra tính sẵn sàng của LVM2
crond Dịch vụ thực thi các lệnh theo một lịch trình đặt sẵn
ip6tables Dịch vụ thực thi firewall version 6
iptables Dịch vụ thực thi firewall
netfs Dịch vụ NFS
rsyslog Dịch vụ quản lý các log trên hệ thống
sshd Dịch vụ hỗ trợ cho openssh
lvm2-monitor Dịch vụ monitor LVM2
network Dịch vụ quản lý network

 

Còn rất nhiều dịch vụ khác trên đây chỉ là một vài dịch vụ quen thuộc cần biết.

Mỗi khi cài thêm một ứng dụng nào đó, chắc chắn sẽ có thêm một số các dịch vụ mới được cài mới vào, thông qua lệnh trên bạn đọc có thể kiểm soát được các dịch vụ lạ mặt cài vào hệ thống.

Ngoài ra ta có thể tìm hiểu thêm để biết các dịch vụ nào không cần thiết trong quá trình sử dụng để tắt đi, sẽ tiết giảm được resource hệ thống.
Chẳng hạn như để tắt dịch vụ netfs đánh câu lệnh:

/etc/init.d/netfs stop
chkconfig netfs off

Qua baì này bạn đọc đã có cái nhìn tương đối về cấu trúc file hệ thống trên cũng như các dịch vụ cơ bản thường hay sử dụng trên CentOS, góp phần chủ động kiểm tra quản trị server của mình tốt hơn.

Bài tới maychuvn sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số câu lệnh cơ bản cần thiết cho việc vận hành server của mình được tốt hơn.