Hướng dẫn cài đặt Centos 6.x

2253

(Machuvn) – Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt Centos 6.x từ file iso trong đó có phân chia các partition dựa trên kỹ thuật Logical Volume Manager (LVM)

Nội dung:

Download file iso Centos từ trang chủ

Phiên bản 32 bit: http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/i386/

Phiên bản 64 bit: http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/x86_64/

Để tiết kiệm dung lượng ổ cứng khuyến khích các bạn download file Minimal ISO.

Cài đặt

Sau đã có file iso các bạn có thể ghi ra đĩa hoặc cài trực tiếp từ file iso tùy các bạn

Ta chọn boot vào file cài đặt, màn hình sẽ hiện ra như sau:

1

Ta chọn Install or upgrade an existing system để cài mới Centos

Màn hình tiếp theo ta chọn Skip để bỏ qua bước kiểm tra file cài đặt

2

Chọn Next để tiếp tục

3

Chọn Nex ở phần chọn ngôn ngữ cũng như key board để mặc định là English

4

5

Chọn Basic Storage Devices nếu bạn cài Centos lên ổ cứng local, bài này mình cài trên ổ cứng local

6

Chọn Yes, discard any data để xóa hết dữ liệu đang có sẵn trước đó để cài mới Centos

7

Đặt Hostname cho server, sau đó click chọn Configure Network để cấu hình IP cho server

8

Chọn Edit

9

Click chọn Connect automatically, qua tab IPv4 Settings ta chọn MethodManual, sau đó click nút Add để thêm địa chỉ IP vào. Phần DNS Servers nhập địa chỉ DNS của bạn, hoặc nhập 8.8.8.8 và cuối cùng là click Apply

10

Chọn Timezone là Ho Chi Minh

11

Phần chọn Partition maychuvn sẽ hướng dẫn bạn tạo Logical Volume Manager (LVM) thủ công. Chọn Create Custom Layout

LVM là gì – là một phương pháp chia ổ cứng chủ động dưới dạng Logical Volume (LV) giúp người quản trị dễ dàng thay đổi kích thước nếu cần.

12

Với kinh nghiệm sử dụng, maychuvn sẽ chia ổ cứng thành thành những LV cần thiết ( /boot-là phần quan trọng cần phải có để boot OS, và phần còn lại giành cho LVM gồm Swap và root). Các bạn thao tác tương tự như hướng dẫn, maychuvn sẽ có một bài viết rõ hơn về LVM cũng như những vấn đề liên quan như việc thay đổ ổ cứng nếu cần.

Để tạo /boot ta chọn Standard Partition

13

Chọn như hình dưới và click OK

14

Tạo LVM bằng cách LVM Physical Volume và chọn Create

15

Chọn sda2/physical volume (LVM) và Create để chọn LVM Volume Group

16

Tạo LV swap như hình

17

Tạo LV root (/) như hình

18

Chọn Format

19

Chọn Write changes to disk

20

Chọn Next theo mặc định

21

Quá trình cài đặt bắt đầu

22

Chọn Reboot để hoàn tất việc cài đặt

23

Cài đặt hoàn tất bạn có thể ssh vào Server với username: root và password là do bạn đặt ở bước cài đặt.

Ở bài tới maychuvn sẽ hướng dẫn bạn cấu hình cơ bản cho server để tiện trong quá trình vận hành.