Cài đặt DirectAdmin cho Linux Server, VPS

2108
DA

(Maychuvn)- Bài này sẽ trình bày cách cài đặt DirectAdmin và chọn các thông số phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong quá trình cài đặt sẽ có chú thích rõ ràng các tham số kèm theo và giới thiệu cơ bản về các mode php.

Các dịch vụ sẽ được cài cùng DirectAdmin như sau: Webserver (Apache/Nginx), PHP, MySQL, Exim, Proftpd, PhpMyAdmin

Thu thập thông tin cần thiết để lấy license cài DirectAdmin

Hostname của VPS

IP của VPS

Hệ điều hành ( ví dụ CentOS 6 – 64 bit )

Cài đặt DirectAdmin

Cài đặt các gói thư viện cần thiết trước khi cài DA

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel db4-devel

Tải file cài DA

wget http://directadmin.com/setup.sh

Phân quyền thực thi để chạy file setup.sh

chmod +x setup.sh

Tiến hành cài đặt

./setup.sh

Quá trình cài đặt diễn ra và ta sẽ lần lượt gặp các câu hỏi theo trình tự như sau:

Would you like to install these required pre-install packages? (y/n) Cài đặt các gói cơ bản trước khi cài đặt DA, ta chọn y

Please enter your Client ID: Nhập Client ID vào

Please enter your License ID: Nhập License ID vào.

Enter your hostname (FQDN) :  Nhập hostname của vps vào.

Is this correct? (y,n):  Xác nhận lại các thông tin điền bên trên có chính xác chưa, chọn y

Is eth0 your network adaptor with the license IP (xxx.xxx.xxx.xxx)? (y,n) : Sử dụng card mạng eth0 cho license DA đúng không, nếu đúng chọn y, nếu không chọn n

Is xxx.xxx.xxx.xxx the IP in your license? (y,n):   IP chính gắn với card mạng eth0 dùng để đăng ký license đúng không, đúng thì chọn y, không thì chọn n

DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 6.5
Is this correct? (must match license) (y,n) :
chọn y khỏi lăn tăn 🙂

Xong sẽ tới phần chọn lựa version cho webserver, database, php….

You now have 4 options for your apache/php setup.

1: custombuild 2.0:     Apache 2.4, mod_ruid2, php 5.5. Can be set to use mod_php, php-FPM or fastcgi.
2: custombuild 1.1:      end-of-life software.  Apache 2.x, php 4, 5, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.2
3: custombuild 1.2:      Production version: Apache 2.x, php 5 in cli or suphp. Defaults to php 5.3
4: custombuild 2.0 BETA: Apache 2.4, php-fpm, php 5.6. Can be set to use mod_ruid2, mod_php, php-FPM or fastcgi.
Post any issues with custombuild to the forum: http://forum.directadmin.com/forumdisplay.php?f=61

Enter your choice (1, 2, 3 or 4): phần này mình các bạn nên chọn 1 (Custombuild 2.0, phiên bản mới nhất hiện nay, hỗ trợ nhiều tính năng hơn phiên bản 1.x)

Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 5.5 cli ? (y/n):   Nếu chọn sử dụng mod_ruid2 thì webserver (Apache) không tương thích với các mod php sau: php-fpm, lsphp hoặc php-fastcgi. vì vậy để chạy được 2 version php mình chọn n.

Would you like to backup the current options.conf? (yes/no):   Chọn yes

Please select webserver you would like to use (apache/nginx/nginx_apache/litespeed):  Chọn web server, cái này tùy bạn chọn. Ở đây mình chọn apache

Please select FTP server you would like to use (proftpd/pureftpd/no):  Chọn ftp server. Ở đây mình chọn proftpd

Please select default PHP version you would like to use (5.3/5.4/5.5/5.6): chọn version php. Ở đây mình chọn 5.3 và nó sẽ là default

Please select default PHP mode you would like to use (php-fpm/fastcgi/suphp/lsphp/mod_php): Chọn mod php. Mình chọn fastcgi

Would you like to have a second instance of PHP installed? (yes/no):   Option này chỉ xuất hiện khi bạn chọn Custombuild là 2.0 như ở bước trên. Nếu muốn dùng 2 version php thì chọn yes, không thì chọn no

Please select second PHP version you would like to use (5.3/5.4/5.5/5.6):  Chọn version php thứ 2. Mình chọn 5.6

Please select second PHP mode you would like to use (php-fpm/fastcgi/suphp/lsphp/mod_php):  Chọn mod php cho second php. Mình chọn php-fpm

Please select if you would like to use ionCube (yes/no):  cần thiết cho php. Chọn yes

Please select if you would like to use Zend Guard Loader (yes/no):  cần thiết cho php, vừa optimize được php mà còn bảo mật cho các file php. Chọn yes

Please select if you would like to use suhosin (yes/no):  suhosin dùng để bảo vệ mã nguồn php, sẽ thông tin cho hệ thống biết file php nào có dấu hiệu đáng ngờ, tính năng đáng sử dụng. Chọn yes

If you do not know what is officially supported by your OS, just select ‘yes’ or ‘no’ (yes/no/mysql/mariadb):  chọn database server. Mình chọn mysql

Please select the release of MySQL (5.1/5.5/5.6): Chọn version mysql, mình chọn 5.6

Please select if you would like CustomBuild to manage Exim installation (yes/no): Exim là SMTP server, có tác dụng trong việc gửi mail, chọn yes

Please select if you would like CustomBuild to manage Dovecot installation (yes/no): Devecot là IMAP/POP3 server, dùng để nhận mail. Chọn yes

Please select if you would like CustomBuild to manage phpMyAdmin installation (yes/no): phpMyAdmin dùng để tương tác với database. Chọn yes

Please select if you would like CustomBuild to manage SquirrelMail installation (yes/no): SquirrelMail là ứng dụng để check mail qua browser. Chọn yes

Please select if you would like CustomBuild to manage RoundCube installation (yes/no): RoundCube là ứng dụng để check mail qua browser. Chọn yes

Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): Chọn yes

Quá trình cài đặt diễn ra khoảng 45 phút. Khi hoàn tất sẽ có thông báo như sau:

The following information has been set:
Admin username:   admin
Admin password: xxx
Admin email: xxx
Server IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Server Hostname: xxx

Đường dẫn đăng nhập vào trang quản trị DA mặc định là như sau:

http://IP_VPS:2222

Bạn lưu các thông tin này lại để login vào Directadmin cũng như hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Nếu quá trình cài đặt bị lỗi vào gần cuối thì rõ ràng bạn không thể start service directadmin lên được. Lúc này bạn tiến hành xử lý như sau:

./directadmin –i
./directadmin –p
cd custombuild
./build all -d

Mục đích của các câu lệnh trên là build lại, khắc phục tình trạng build DA chưa hoàn tất.

Để giải thích tại sao chọn các mode php như trên bên dưới maychuvn sẽ nói về các mode php cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn.

Các mode PHP

webserver apache hỗ trợ 4 mode php là: php-fpm/fastcgi/suphp/mod_php.

Mod_php

Là một phiên bản cấu hình cũ nhưng nhanh nhất. Nó chạy PHP như một Apache Module. Điều đó có nghĩa là các PHP Script sẽ chạy dưới quyền của Apache user. Đó là user ‘nobody’, điều này chắc chắn là không đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Suphp

Hay còn gọi là single user php, SuPHP cũng cung cấp một lợi thế bảo mật hơn là Mod_php, nhược điểm của suPHP là tiêu tốn CPU

FastCGI

FastCGI là một giải pháp thay thế cho CGI. Giống suPHP ở chỗ sẽ chạy PHP Script dưới quyền sở hữu PHP Scripts đó. Khác là FastCGI sẽ tiêu tốn ít tài nguyên CPU hơn. FastCGI sử dụng được opcode cacher như eAccelerator để load web nhanh hơn. Nhược điểm của FastCGI là sử dụng Ram nhiều.

Php_fpm

Hay còn gọi là fast php process manager là giải pháp thay thế cho FastCGI có khả năng tự động restart lại 1 process php nào đó bị treo.

Vậy là bạn có thể quyết định chọn mode php nào rồi đó.

Toàn bộ các thông số cũng như vấn đề thường gặp trong quá trình cài đặt DA maychuvn đã trình bày đầy đủ nhất ở bên trên, theo đó bạn có thể tự mình cài đặt DirectAdmin theo nhu cầu sử dụng của mình.

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo một host cơ bản trên DirectAdmin và upload source web lên host.