Hướng dẫn xử lý Spam mail trên DirectAdmin

(Maychuvn) - Bài viết này hướng dẫn bạn một số thao tác cơ bản để phát hiện và chặn spam mail trên DirectAdmin và...
centos

Các câu lệnh cơ bản trong Centos 6

(Maychuvn) – Đã sử dụng Centos hay Linux nói chung thì nên biết một số câu lệnh để thao tác trên dòng lệnh. Việc...
centos

Những dịch vụ cài đặt mặc định trên Centos 6

(Maychuvn) – Để quản trị Centos được tốt bạn cần biết các dịch vụ đang chạy trên os để chủ động trong việc phát...

Hướng dẫn cập nhật/nâng cấp cần thiết cho DirectAdmin

(Maychuvn) – Việc cập nhật cũng như nâng cấp version là điều cần thiết trong quá trình vận hành, nhằm đảm bảo khắc phục...
centos

CÁC REPO CẦN THIẾT CHO CENTOS 6

(Maychuvn)-Repositories là gì: hiểu nôm nà kho phần mềm của Linux distribution, cho phép người dùng download, cài đặt các phần mềm mới cho...